Privacy statement

Mygolf houdt zich aan de actueel geldende privacyregels (AVG).

Al uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, handicap, etc.) en beeldmateriaal (video's en foto's) tijdens de lessen worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de golflessen. Deze worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Beeldmateriaal wordt niet langer bewaard dan voor uw lessen nodig is.

Voor het overige conformeert Mygolf zich – voor zover van toepassing – aan de privacyverklaring van de KHG&CC (zie de website: www.khgcc.nl - privacy verklaring)